ພະນັກງານ ຈັດຊື້ 1 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳຢູ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 3 ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື)

Full time
ແຂວງ ອັດຕະປື, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 3 ເມືອງ ພູວົງ
Posted 10 months ago
 • ສ້າງແຜນຈັດຊື້ປະຈຳປີ ຂອງເຂື່ອນ;
 • ຮັບຜິດຊອບອອກໃບສະເໜີຂໍຈັດຊື້-ຈ້າງ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ບໍລິຫານ ປະຈໍາເຂື່ອນ;
 • ເປັນຜູ້ດຳເນີນການຈັດຊື້  ເຄື່ອງຕ່າງໆຕາມການຊີ້ນຳຂອງ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ;
 • ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມໃບສະເໜີຈັດຊື້-ຈ້າງ ແລະ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ ຂອງເຂື່ອນທີ່ໄດ້ສະເໜີຫາທາງສໍານັກງານໃຫຍ່;
 • ຮັບຜິດ​ຊອບລົງຂໍ້​ມູນຕິດຕາມ​ທຸກ​ລາຍ​ການໃນ PR ຫຼື ໃບສະເໜີຂໍຈັດຊື້ເຄື່ອງອຸປະກອນທັງໝົດ ຂອງ​ເຂື່ອນ​ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທາງສໍານັກງານຈັດຊື້;
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຕິດຕາມ​ໃບ​ສັ່ງ​ຊື້ (PO) ທີ່ທາງສໍານັກງານໃຫຍ່ ໄດ້ສັ່ງຊື້​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ ເພື່ອນໍາໄປລົງໃສ່ໃນຕາຕະລາງຕິດຕາມການຮັບເຄື່ອງ;
 • ຮັບຜິດຊອບສະຫຼຸບສັງລວມການຮັບເຄື່ອງ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງ: ໃບສະເໜີຈັດຊື້-ຈ້າງ, ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ ປະຈໍາອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ, ຫນ່ວຍງານຈັດຊື້ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຮັບຜິດຊອບກວດຄືນທຸກລາຍການໃນໃບຮຽກເກັບໜີ້ປະຈໍາເດືອນຂອງ CSC ແລະ ຜູ້ສະໜອງອື່ນໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ທາງໜ່ວຍງານຈັດຊື້ສໍານັກງານໃຫຍ່ ດໍາເນີນເອກະສານ ຊໍາລະໜີ້ ດັ່ງກ່າວ;
 • ຮັບຜິດຊອບຮັບເຄື່ອງ ແລະ ກວດເຄື່ອງ​ ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ ພ້ອມແຈ້ງໃຫ້ໜ່ວຍງານຊັບສິນ ເພື່ອບັນທຶກເຂົ້າເປັນຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ ກ່ອນທຳການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ເຖິງ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ;
 • ຊ່ວຍ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ເຄື່ອງ​ອາ​ໄຫຼ່ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ຕາມ​ຮ້ານ​ຄ້າ (ກໍ​ລະ​ນີ​ເລັ່ງ​ດ່ວນ);
 • ຊ່ວຍກະກຽມງານກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ;
 • ຊ່ວຍວຽກງານ ບໍລິຫານທົ່ວໄປ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການ;
 • ຊ່ວຍໜ່ວຍງານ ຊັບສິນ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ເບີກຈ່າຍເຄື່ອງຕ່າງໆ;
 • ຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ບັນດາຝ່າຍຕ່າງໆພາຍໃນເຂື່ອນ;
 • ສັງເກດ ພິຈາລະນາ ແລະ ເກັບກຳບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕົນພົບເຫັນ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ ເພື່ອແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ;
 • ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ.

ຄຸນນະວຸດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ສະໝັກ

 • ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ມີປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງ;
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດສື່ສານ ພາສາອັງກິດໄດ້ທັງການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ;
 • ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ວາງແຜນວຽກ;
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກ ທີ່ນອກເໜືອຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
 • ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ ທັງທາງປາກເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ;
 • ເປັນຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ບວກ ແລະ ມີແນວຄິດທາງບວກ ແລະ ມີແນວຄິດສ້າງສັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ;
 • ມີຄວາມສາມາດ ໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ໂດຍສະເພາະ MS Words, MS Excel, Power point, Email;
 • ສາມາດເດີນທາງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກ ຕົວເມືອງໄດ້;
 • ຜູ້ສະໝັກທີ່ເປັນຄົນພື້ນທີ່ ຫຼື ແຂວງໃກ້ຄຽງ ຍິ່ງເປັນການດີ.

ປິດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019

ຖ້າວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາດາວໂຫຼດແບບຟອມ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄື: ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ CV, ຮູບຖ່າຍ, ໃບຄະນະແນນ, ໃບຜ່ານງານແລ້ວສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ທີ່: HR@csenergy.la ຫຼື ສົ່ງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ: 021​ 417789 ແລະ 030​ 5594492.
ຜູ້ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ ຈະຖືກຕິດຕໍ່ມາສຳພາດໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແລະ ເອກະສານທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຈະບໍ່ສາມາດຂໍຄືນໄດ້.

Download form

Job Features

Job Categoryພະນັກງານ ຈັດຊື້

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.