ພະນັກງານ ຮັບຕ້ອນ 01 ຕຳແໜ່ງ

Full time
ປະຈຳຢູ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Posted 10 months ago

ໜ້າວຽກຫຼັກ

 • ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ເອກະສານ ຂາເຂົ້າ – ຂາອອກ ຂອງບໍລິສັດພ້ອມນຳສົ່ງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງເລກທີ ເອກະສານ ຂາເຂົ້າ – ຂາອອກ ຂອງບໍລິສັດ;
 • ຊ່ວຍເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານ ຂອງຂະແໜງ ຫ້ອງການບໍລິຫານ;
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ປະຊຳສຳພັນ ແກ່ບັນດາແຂກ ທີ່ມາຕິດຕໍ່ພົວພັນວຽກງານກັບ ບໍລິສັດ;
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງກອງເລຂາເຊັ່ນ:
 • ຮັບແຂກງານລ້ຽງ ຂອງທ່ານ ປະທານ, ແຂກ ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ;
 • ຈັດຕຽມຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ຮັບຮອງແຂກໃນກອງປະຊຸມ;
 • ຮັບໜ້າທີ່ເປັນ ນາງ ສາວ ໃນງານພິທີການຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສັດ;
 • ຮັບແຂກທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ ທີ່ມາພົວພັນວຽກກັບບໍລິສັດ;
 • ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍກວດກາ ເບິ່ງຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງຫ້ອງການ;
 • ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ.

ຄຸນນະວຸດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ສະໝັກ 

 • ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຜູ້ສະມັກທີ່ມີປະສົບການມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ທັງການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ
 • ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ວາງແຜນວຽກ;
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກ ທີ່ນອກເໜືອຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
 • ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ ທັງທາງປາກເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ;
 • ເປັນຄົົນມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ບວກ ແລະ ມີແນວຄິດທາງບວກ ແລະ ມີແນວຄິດສ້າງສັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ;
 • ມີຄວາມສາມາດ ໃນການນຳໃຊ້ຄອມຟິວເຕີ້ ໂດຍສະເພາະ MS Words, MS Excel, Powerpoint, Email;
 • ສາມາດເດີນທາງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖາທີ່ຫ່າງໄກຕົວເມືອງໄດ້.ປິດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019

  ຖ້າວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາດາວໂຫຼດແບບຟອມ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄື: ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ CV, ຮູບຖ່າຍ, ໃບຄະນະແນນ, ໃບຜ່ານງານແລ້ວສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ທີ່: HR@csenergy.la ຫຼື ສົ່ງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ: 021​ 417789 ແລະ 030​ 5594492.
  ຜູ້ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ ຈະຖືກຕິດຕໍ່ມາສຳພາດໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແລະ ເອກະສານທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຈະບໍ່ສາມາດຂໍຄືນໄດ້.

Download form

Job Features

Job Categoryພະນັກງານ ຮັບຕ້ອນ

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.