ກອງປະຊຸມພົບປະ ລະຫວ່າງ ຂາຮຸ້ນ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 1 ຈຳກັດ ແລະ ບໍລີສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ

ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 1 ກຸ່ມບໍລິສັດພອນສັກ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) (Electricity Generating Public Company Limited) ແລະ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-GEN) ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມຮຸ້ນ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 1.