ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນຜະລິດ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນກໍ່ສ້າງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-10 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ ປະທານ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງລົງຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າກົງ 2, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າກົງ 3 ທີ່ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີ່ມູນ ທີ່ເມືອງ ດາກຈຶງ, ແຂວງ ເຊກອງ ເພື່ອຕິດຕາມການດຳເນີນງານຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 2 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3, ນໍ້າອີ່ມູນ ຂອງ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ.