ນໍ້າກົງ 2

 ທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານ ລະມ໋ອງ, ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື

$142.53ລ້ານ

ມູນຄ່າໂຄງການ

66 ເມກາວັດ

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

263 ຈີກາວັດໂມງ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

50 ມ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

4.2 ກມ2

ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ

ມູນຄ່າໂຄງການ $142.53 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 66 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 263.12 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ 76.20 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 98.8 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ x 3 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 861 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,315 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 36.6 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 71.4 ລ້ານ ມ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 4.2 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 427 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 420 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 65 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 280 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 114 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 1.5%
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 4.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 370 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 4
ອັດຕາການໄຫຼ 3,780 ມ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ທໍ່ຄອນກຣີດ
ອັດຕາການໄຫຼ 76.2 ມ³/ວິນາທີ
ເສັ້ນຜ່າກາງ 5.4 – 4.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 1,430 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 205 ແມັດ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 354.5 m a.s.l
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 55ແມັດ X 40ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 66 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 3 ໜ່ວຍ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 76.2 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 324.5 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ສະຖານີ ສະເພົາທອງ
ຄວາມຍາວ 36 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງດ່ຽວ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2