ພິທີມອບ-ຮັບເງິນທົດແທນ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມູນ

ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019, ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມູນ ເມືອງ ດາກໂຈມ ແຂວງ ເຊກອງ. ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບ ເງິນທົດແທນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມູນ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ເເຂວງ ເຊກອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງ ດາກໂຈມ ພ້ອມທັງຜູ້ຈັດການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມູນ, ພະນັກງານພາຍໃນເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມູນ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ໃນການມອບ-ຮັບເງິນທົດແທນໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມູນ ໃນຄັ້ງນີ້ ລວມທັງໝົດມີ 02 ​ໝູ່ບ້ານຄື: ບ້ານ ຕັງໂບຮງ ມີຈຳນວນ 10 ຄອບຄົວ, ລວມມູນຄ່າຜົນກະທົບແມ່ນ 109,350,000 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍເກົ້າລ້ານສາມແສນຫ້າສິບພັນກີບ) ແລະ ບ້ານ ດາກໂຈມ ມີທັງໝົດ 04 ຄອບຄົວ, ລວມມູນຄ່າຜົນກະທົບທັງໝົດແມ່ນ 41,332,500 ກີບ (ສີ່ສິບເອັດລ້ານສາມແສນສາມສິບສອງພັນຫ້າຮ້ອຍກີບ). ລວມມູນຄ່າຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທັງໝົດ ຈາກໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອີມູນ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 150,682,500 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບລ້ານຫົກແສນແປດສິບສອງພັນຫ້າຮ້ອຍກີບ).