ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6

 ທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານ ນ້ຳຕວດ, ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

$12ລ້ານ

ມູນຄ່າໂຄງການ

5 ເມກາວັດ

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

18.5 ຈີກາວັດໂມງ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

5 ແມັດ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

0.1 ຮມ

ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ

ມູນຄ່າໂຄງການ $12 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈຊພ 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 5 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 18.5 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 3.24 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 180 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 82.2 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,066 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 3.9 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 8,000 ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 0.1 ຮມ
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 622 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 618 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີກກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 5 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 30.3 ແມັດ
ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ 622 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 1,578 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 0.20%
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 2
ເສັ້ນຜ່າກາງ 1.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 1,015 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 18.29%
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 1
ອັດຕາການໄຫຼນ້ຳນອງ 678 ມ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ອັດຕາການໄຫຼ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ
ຄວາມຍາວ 5 ແມັດ
ສະຖານີໄຟຟ້າ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 184.6 m a.s.l
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 20ແມັດ X 30ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 5 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 3.24 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 429 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ
ສະຖານີ ສະຖານີ ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1
ຄວາມຍາວ 12 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງວົງຈອນດ່ຽວ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 150 ມມ2