ຄຳຂວັນ

ພະລັງງານສະອາດ ພາຊາດຈະເລີນ

ວິໄສທັດ

ເປັນຜູ້ນຳໃນ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ AEC

ພາລະກິດ

1. ສະໜັບສະໜູນ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

2. ເນັ້ນໜັກ ແລະ ຍຶດໝັ້ນ ການບໍລິຫານງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

3. ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ທ່ຽງທຳ,ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜູ້ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

4. ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ

ປະທານບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ຈະເລິນ ເຊກອງ ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (ຊີເອສຈີ) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຈົດທະບຽນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2009, ໃນຊື່ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ, ທີ່ແຂວງ ເຊກອງ. ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນທຳອິດ 2,000 ລ້ານກີບ. ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນເປັນ 5,000 ລ້ານກີບ.

ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນ ບໍລິສັດຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ລົງທຶນໃນກຸ່ມທຸລະກິດ ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານ, ບໍລິການ ແລະ ການຄ້າ.

ນອກຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ເຂື່ອນ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂື່ອນທີ່ສຳເລັດ ແລະ ທຳການຜະລິດແລ້ວ ແມ່ນມີ 4 ເຂື່ອນ ລວມກຳລັງການຜະລິດແມ່ນ 129 ເມກາວັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງມີເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງມີກຳລັງການຜະລິດທັງໝົດ 663 ເມກາວັດ, ແລ້ວຍັງມີອີກ 3 ໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເຊິ່ງມີກຳລັງການຜະລິດລວມ 313 ເມກາວັດ.

ບໍລິສັດ ໄດ້ລົງທຶນ ກໍ່ສ້າງສູນການຄ້າ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນ ຊີເອັສ ຄອມເພລັກ, ເປັນສູນການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ແຫ່ງທຳອິດ ຢູ່ທີ່ປາກເຊ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ອີກສອງສາຂາທີ່ພວມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ
ປະທານ ບໍລິສັດ
ທ່ານ ລິດສະໝີ ລາດຊະວົງ
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ & ຮອງປະທານ ບໍລິສັດ
ທ່ານ ສົມສະໜິດ ສຸວັນນະລາດ
ຮອງປະທານ ບໍລິສັດ
ທ່ານ ສຸວັດ ສີສຸທຳ
ຜູ້ອໍານວຍການ (ຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ)
ທ່ານ ສະໝານ ມີບຸນ
ຜູ້ອໍານວຍການ (ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ)
ທ່ານ ສົມພອນ ສີມມາລາວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍປະທານ
ທ່ານ ປີຊາ ກັນທະມູນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ
ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ດວງໃຈ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ການເງິນ-ບັນຊີ
ທ່ານ ວິຣະຊັດ ວົງທະວີ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ)
ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ພິມມະສອນ
ຫົວໜ້າຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ
ທ່ານ ສີທະນົນໄຊ ເພຍເທບ
ຫົວໜ້າຝ່າຍ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍປະທານ
ທ່ານ ນາງ ຄຳໝັ້ນ ແສນດວງເດດ
ຫົວໜ້າຝ່າຍ ບັນຊີ
ທ່ານ ນາງ ສຸດທິພອນ ວັນນາທອງ
ຫົວໜ້າຝ່າຍ ການເງິນ
ທ່ານ ຄຳແສນ ສະມຸດວົງສາ
ວິຊາການອາວຸໂສດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທ່ານ ຫົງຈັນ ໄຊຍະວົງ
ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍ ຫ້ອງການຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ທ່ານ ນາງ ທອງຈັນສະໝຸດ ພົມສະຫວັນ
ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍ ຫ້ອງການຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ຄະນະທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ
ກໍາມະການ ທີ່ປຶກສາ
ທ່ານ ຫັດສະດີ ສີສຸລາດ
ກໍາມະການ ທີ່ປຶກສາ
ທ່ານ ຊູຊູມຸ ມະຣຸຍະມາ
ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ

ນະໂຍບາຍ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ໃນນາມເປັນຜູ້ພັດພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນວ່າ ການບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງທີ່ດີແມ່ນໄດ້ຄຳນືງເຖີງວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງ. ປັດຊະຍາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການຄືການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ, ເພື່ອລົດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສີນ ແລະ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສທີ່ປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ.

ໃນຂອບເຂດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ, ຜູ້ພັດພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອຈະຮັກສາປັດຊະຍາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງໄວ້ດັ່ງນີ້:

 • ຄວາມປອດໄພເປັນວຽກໜື່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການພິຈາລະນາສຳລັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ.
  ອຸປະຕິເຫດທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນ.
 • ວຽກງານທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດໂດຍຄຳນືງເຖີງວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
 • ວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຈັດການຢູ່ໃນສາຍງານທັງໝົດ.
 • ກຳນົດ ແລະ ກຳຈັດ ຫຼື ລຸດຜ່ອນ ຄວາມອັນຕະລາຍໃນໜ້າວຽກ.
 • ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດສຳລັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງໜ້າວຽກເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ກຳຈັດຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ປອດໄພ.
 • ປັບປຸງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ປອດໄພສຳລັບພະນັກງານທຸກຄົນ.
 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຮັດກຸມ, ແລະ ແຜນງານສຳລັບວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດ.
 • ນຳໃຊ້ພະນັກງານ ແລະ ກຳມະກອນທີ່ຜ່ານການເຝີກອົບຮົມ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມ.
 • ນຳໃຊ້ມາດຕະການສຸກເສີນ ແລະ ໃຫ້ການຮັກສາປີ່ນປົວສຸກເສີນໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.
 • ສືບສວນຊອກຫາສາຍເຫດ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຊ້ຳອີກ ແລະ ອຸປະຕິເຫດອື່ນໆ.
 • ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ນະໂບາຍຂອງບໍລິສັດ.
 • ໂຄງການໄດ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫຼື (ອຸປະຕິເຫດເປັນສູນ).
 • ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການພາກສະໜາມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດສຳລັບວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ແຕ່ລະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຕາມລ້ຳດັບ.
 • ທຸກໆຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາລະດັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ສູງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະ ເພື່ອນພະນັກງານດ້ວຍກັນ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8,
ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ
ໂທ: (+856 021) 417788, 417789
ອີເມວ: headoffice@csenergy.la

Brochure