ຄະນະບໍລິຫານ

ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ
ປະທານ ບໍລິສັດ
ທ່ານ ລິດສະໝີ ລາດຊະວົງ
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ & ຮອງປະທານ ບໍລິສັດ
ທ່ານ ສົມສະໜິດ ສຸວັນນະລາດ
ຮອງປະທານ ບໍລິສັດ
ທ່ານ ສຸວັດ ສີສຸທຳ
ຜູ້ອໍານວຍການ (ຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ)
ທ່ານ ສະໝານ ມີບຸນ
ຜູ້ອໍານວຍການ (ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ)
ທ່ານ ສົມພອນ ສີມມາລາວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍປະທານ
ທ່ານ ປີຊາ ກັນທະມູນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ
ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ດວງໃຈ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ການເງິນ-ບັນຊີ
ທ່ານ ວິຣະຊັດ ວົງທະວີ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ)
ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ພິມມະສອນ
ຫົວໜ້າຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ
ທ່ານ ສີທະນົນໄຊ ເພຍເທບ
ຫົວໜ້າຝ່າຍ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍປະທານ
ທ່ານ ນາງ ຄຳໝັ້ນ ແສນດວງເດດ
ຫົວໜ້າຝ່າຍ ບັນຊີ
ທ່ານ ນາງ ສຸດທິພອນ ວັນນາທອງ
ຫົວໜ້າຝ່າຍ ການເງິນ
ທ່ານ ຄຳແສນ ສະມຸດວົງສາ
ວິຊາການອາວຸໂສດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທ່ານ ຫົງຈັນ ໄຊຍະວົງ
ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍ ຫ້ອງການຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ທ່ານ ນາງ ທອງຈັນສະໝຸດ ພົມສະຫວັນ
ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍ ຫ້ອງການຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ