ພະນັກງານ ກວດສອບພາຍໃນ 1 ຕຳແໜ່ງ

Full time
ປະຈຳຢູ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Posted 9 ເດືອນ ago

ໜ້າວຽກຫຼັກ

 • ເລືອກລາຍການ ແລະ ກວດສອບເອກະສານຈາກຝ່າຍຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນງານການກວດສອບ (Consolation and preparation of Annual report or audit working paper);
 • ປະຕິບັດຕາມກົດບັດການກວດສອບ, ມາດຕະຖານບັນຊີ (IAS or IFRS) ແລະ ມາດຕະຖານການກວດສອບ (ISA) ເຊິ່ງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາຊີບກຳນົດ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການ ກວດນັບ ເງິນສົດ, ຊັບສິນ ແລະ ເຄື່ອງໃນສາງ ຕາມການມອບໝາຍ.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ເງື່ຶອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

 • ລະດັບການສຶກສາ ສາຂາວິຊາ ການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບບັນຊີ ຈາກ ສະພາກວດສອບບັນຊີ ຫລື ຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ;
 • ຄະແນນດ້ານການເງິນ – ບັນຊີ ຄ້ອນຂ້າງດີ;
 • ມີປະສົບການກວດສອບ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 • ສາມາດສະຫລຸບວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໄດ້ດີ, ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ;
 • ຮັກສາເອກະສານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ເສຍຫາຍ;
 • ມີຄວາມເປັນອິດສະຫລະ (Independent) ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານຈັດການຂອງອົງກອນ
 • ມີຈັນຍາບັນສູງ, ມີຄວາມທ່ຽງທຳ, ປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນກາງ, ບໍ່ລຳອຽງ, ບໍ່ໄດ້ຮັບສິ່ງຕອບແທນໃດໆ ທີ່ເປັນການບັ່ນທອນຕໍ່ດຸນພິນິດຂອງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບ;
 • ຮັກສາຄວາມລັບ, ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການກວດສອບ, ບໍ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫລື ເພື່ອການໃດທີ່ຂັດກັບກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ;
 • ມີຄວາມລະແວງສົງໃສ (Skepticism);
 • ສາມາດນຳໃຊ້ ພາສາອັງກິດໄດ້;
 • ມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີຄວາມກະຕືລຶລົ້ນ, ຫ້າວຫັນດຸໝັ່ນຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ເປັນປະຈຳ;
 • ສາມາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້;

ນຳໃຊ້ MS Excel, Power point ໄດ້ດີ.

Download form

ປິດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2019
ຖ້າວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະກອບເອກະສານຄື: ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ CV, ຮູບຖ່າຍ, ໃບຄະແນນ, ໃບຜ່ານງານ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ທີ່ອີເມລ: HR@csenergy.la ຫຼື ສົ່ງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ບ້ານ ໜອງບອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 417789 ແລະ 030 5594492
ຜູ້ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ ຈະຖືກຕິດຕໍ່ເພື່ອມາສຳພາດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ເອກະສານທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຈະບໍ່ສາມາດຂໍຄືນໄດ້

Job Features

Job Categoryພະນັກງານ ວິຊາການ ກວດສອບພາຍໃນ (ປະຈຳສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.