ພະນັກງານ ການເງິນ 1 ຕຳແໜ່ງ

Full time
ປະຈຳຢູ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Posted 9 ເດືອນ ago

ໜ້າວຽກຫຼັກ

 • ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ບັນດາລາຍການ ທີ່ສະເໜີຂໍອອກລາຍຈ່າຍຜ່ານຝ່າຍການເງິນ.
 • ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ບັນດາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຝ່າຍ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກ ບັນດາລາຍການລາຍຮັບ.
 • ຊ່ວຍສ້າງ ແລະ ປະກອບເອກະສານພາຍໃນ ຂອງຝ່າຍການເງິນ.
 • ຊ່ວຍວິເຄາະ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານການເງິນ.
 • ຊ່ວຍຕິດຕາມການສ້າງລາຍການລາຍຈ່າຍ ຂອງຄັງເງິນສົດ.
 • ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ.
 • ຊ່ວຍປະສານງານວຽກງານການເງິນກັບບັນດາຝ່າຍ, ເຂື່ອນ ແລະ ພາຍນອກ.

ຄຸນວຸດທິ ແລະ ເງິື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

 • ຈົບການສຶກສາທຽບເທົ່າປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາການເງິນ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ Word, Excel ແລະ Powerpoint ໄດ້ໃນລະດັບດີ
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ, ຮັກສາຄວາມລັບຂອງອົງກອນ, ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຫ້າວຫັນ
 • ຫາກມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

Download form

ປິດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2019
ຖ້າວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາປະກອບເອກະສານຄື: ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ CV, ຮູບຖ່າຍ, ໃບຄະແນນ, ໃບຜ່ານງານ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ທີ່ອີເມລ: HR@csenergy.la ຫຼື ສົ່ງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ບ້ານ ໜອງບອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 417789 ແລະ 030 5594492
ຜູ້ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ ຈະຖືກຕິດຕໍ່ເພື່ອມາສຳພາດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ເອກະສານທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຈະບໍ່ສາມາດຂໍຄືນໄດ້

Job Features

Job Categoryພະນັກງານ ການເງິນ

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.